اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
جزئيات دانلود
جلسه چهل و یکم ۳ آذر ۱۳۹۹ جلسه چهل و یکم ۳ آذر ۱۳۹۹
.

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است