اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
جزئيات دانلود
جلسه دوازدهم ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ جلسه دوازدهم ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
.

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است